ចិត្តបុណ្យណាស់ !ឧកញ៉ា សម្បត្តិ និងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភអង្ករ១តោនជូនឯកឧត្តម ស៊ាង ប៊ុនលាង ដើម្បីចូលរួមចំណែកការងារសប្បុរសធម៌

Spread the love

ភ្នំពេញ:ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការងារមនុស្សធម៌ជួយដល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការខ្វះខា តលោកឧកញ៉ា សម្បត្តិ ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុ នគ្រួសារកក់ក្តៅនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភអង្ករចំ នួន១តោនជូនឯកឧត្តម ស៊ាង ប៊ុនលាង និងលោ កជំទាវ ហ៊ុន ប៊ុនធឿន។តាមរយ:សកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះកំពុងទទួលបា នការគាំទ្រនិងសរសើរពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនខណ:កន្លងមកលោកឧកញ៉ា អ៊ុច សម្បត្តិ និងលោ កជំទាវតែងតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតនិងម នុស្សមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញខ្លួនផងដឺរ។

លោកឧកញ៉ា សម្បត្តិ បានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងភរិយាបានប្រគល់អង្ករ១តោនជូនឯក ឧត្តម ស៊ាង ប៊ុនលាងនិងលោកជំទាវ ហ៊ុន ប៊ុនធឿ ន ដើម្បីចូលរួមចំណែកសប្បុរសធម៌ក្នុងការចែកជូ នប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការខ្វះខាត។ថ្ងៃនេះទទួលបានពរជ័យពីលោកទាំងពីរច្រើនណាស់ សូមសេ ចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន។សូមជម្រាបដែរថានេះគឺមិនមែនទើបជាលើកទី១មួ យនោះទេដែលលោកឧកញ៉ាចិត្តធម៌ អ៊ុច សម្បត្តិ និងលោកជំទាវតែងបង្ហាញសកម្មភាពចូលរួមកិច្ច ការងារមនុស្សធម៌ជួយដល់សង្គម។ខណ:ដែលស កម្មកន្លងមកតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងកោ តសរសើរពីមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផងដែរ៕

About The Author

ព័ត៌មានផ្សេងៗ