គ្រឿងញៀន​ជាង​៧​តោន ដែល​ចាប់​បាន​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២​ដល់​ដើមឆ្នាំ​២០២៤​នេះ ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ធ្វើការ​រំ,,លា,,យ,ចោ,,ល​នៅ​ក្នុង​ឡ​សុវត្ថិភាព ។

0
Spread the love

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សារធាតុ​គ្រឿងញៀន​ជាង​៧​តោន ដែល​ចាប់​បាន​ពី​ជនល្មើស​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២​ដល់​ដើមឆ្នាំ​២០២៤​នេះ ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ធ្វើការ​ដុត​និង​បំផ្លាញ​ចោល​នៅ​ក្នុង​ឡ​សុវត្ថិភាព ។

ឯកឧត្តម​នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ មាស វិ​រិ​ទ្ធ អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អគ្គលេខាធិកា​ដ្ឋា​ន អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន បាន​លើក​ឡើង​ក្នុង​ពិធី​ដុត​បំផ្លាញ់​គ្រឿងញៀន​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤ បាន​លើក​ឡើង​ថា គ្រឿងញៀន​ដែលរ​ត្រូវ​ដុត និង​បំផ្លាញ​ចោល​មាន​៣​ប្រភេទ ក្នុង​នោះ​មាន​ពីរ​ប្រភេទ​អាច​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដុត​បំផ្លាញ​បាន និង​មួយ​ប្រភេទ​ទៀត​ត្រូវ​ធ្វើការ​បន្សាប​តាម​បច្ចេកទេស ។

ឯកឧត្តម​បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​ដុត​និង​បំផ្លាញ​គ្រឿងញៀន​នៅ​ថ្ងៃនេះ ដើម្បី​អបអរសាទ​ទិវា​អន្តរជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ក្រោម​ប្រធានបទ «​រួម​គ្នា​វិនិយោគ​លើក​ការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់ និង​លើកកម្ពស់​ការ​អប់រំ ដើម្បី​សហគមន៍​គ្មាន​គ្រឿងញៀន​» ដែល​កម្មវិធី​នេះ នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤ ខាង​មុខ ។

ឯកឧត្តម​នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ មាស វិ​រិ​ទ្ធ អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អគ្គលេខាធិកា​ដ្ឋា​ន អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន បាន​លើក​ឡើង​ក្នុង​ពិធី​ដុត​បំផ្លាញ់​គ្រឿងញៀន​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤ បាន​លើក​ឡើង​ថា គ្រឿងញៀន​ដែលរ​ត្រូវ​ដុត និង​បំផ្លាញ​ចោល​មាន​៣​ប្រភេទ ក្នុង​នោះ​មាន​ពីរ​ប្រភេទ​អាច​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដុត​បំផ្លាញ​បាន និង​មួយ​ប្រភេទ​ទៀត​ត្រូវ​ធ្វើការ​បន្សាប​តាម​បច្ចេកទេស ។

ឯកឧត្តម​បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​ដុត​និង​បំផ្លាញ​គ្រឿងញៀន​នៅ​ថ្ងៃនេះ ដើម្បី​អបអរសាទ​ទិវា​អន្តរជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ក្រោម​ប្រធានបទ «​រួម​គ្នា​វិនិយោគ​លើក​ការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់ និង​លើកកម្ពស់​ការ​អប់រំ ដើម្បី​សហគមន៍​គ្មាន​គ្រឿងញៀន​» ដែល​កម្មវិធី​នេះ នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២៤ ខាង​មុខ ។

ឯកឧត្តម មាស វិ​រិ​ទ្ធ បាន​គូសបញ្ជាក់​ទៀត​ថា «​យើង​ធ្វើ​កម្មវិធី​ដុត និង​បំផ្លាញ់​គ្រឿងញៀន នៅ​ក្នុង​ឡ​សុវត្ថិភាព​មួយ​ថ្ងៃនេះ ហើយ​រៀបចំ​កិច្ចការ​នេះ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​តិច​ទៀន រិះគន់ ក៏​ដូច​ជា​ធានា​ដល់​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ » ។ ឯកឧត្តម​បាន​លើក​ឡើង​ទៀត​ថា គ្រឿងញៀន​ដែល​ដុត និង​បំផ្លាញ​ចោល​នៅ​ថ្ងៃនេះ គឺ​ត្រូវ​តុលាការ​ចេញ​សាលដីការ​ជា​ស្ថាពរ​រួច​ហើយ ។

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ព័ត៌មានផ្សេងៗ