ឈប់បានឈប់ទៅ ! លោកEmoចេញវីដេអូជាលើកទី២ដោយស្នើរសុំចិត្តបុគ្គលមួយចំនួនបញ្ឈប់គំនិតអគតិមកលើនាយ តឿ និងនាយ ក្តាម ទៀតទៅ

Spread the love

ភ្នំពេញ:បន្ទាប់ពីឃើញមានបុគ្គលមួយចំនួននៅតែបន្តការគិតនិងប្រើគំនិតអគតិធ្វើការរិះគន់បំបាក់ទឹ កចិត្តដល់នាយ តឿ និងនាយ ក្តាម លើសកម្មភាពកំប្លែងនិងសម្តែងនានានោះគឺភ្លាមៗនេះគេឃើញមានបុរសម្នាក់បានចេញវីដេអូប្រតិកម្មដោយស្នើរសុំឲ្យបញ្ឈប់ទង្វើរនេះ។ការចេញមុខនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើការរិះគន់ដោយទង្វើរអមនុស្សធម៌ហាក់គ្មា នចំណេះដឹងមកលើនាយ តឿ និងនាយ ក្តាម ដែ លពួកគាត់ជាមនុស្សមានកាយសម្បទារមិនល្អដូចមនុស្សដទៃដូច្នេះថាពួកហែងនេះលេងគេមិនសើចទេជឿអញទៅ។ក្រោយមានការរិះគន់ក្នុងន័យបំបា ក់ទឹកចិត្តនិងចេតនាជាន់ពន្លិចបែបនេះភ្លាមៗនោះគេឃើញបុរសម្នាក់បានចេញមុខការពារនិងស្នើរសុំដូច្នេះថាសូមឈប់មើលងាយជាន់ឈ្លីពួកគាត់ទៀ តទៅខ្ញុំសុំ។

លោកEmoបានបន្តថានេះជាវីដេអូទី២ដែលខ្ញុំចេញនិយា យពាក់ព័ន្ធលើបង តឿ និងបង លែន ដែលត្រូវជនអគតិមួយចំនួនតែងធ្វើការរិះគន់ មាក់ងាយនិងជា ន់ឈីដល់ក្រុមរបស់ពួកគាត់។ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើឬសម្តែងនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីដោះដូរយ កកម្រៃសម្រាប់ជីវភាពពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះ។ម្យ៉ាងទៀ តពួកគាត់ធ្វើនេះគឺទៅតាមអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគាត់ក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាព។ដូច្នេះសូមេត្តាប្រើគុំនិតនិងបើកចិត្តឲ្យទូលាយដល់ពួកគាត់ដើម្បីរកកម្រៃចិញ្ចិញជីវិតផងហើយការស ម្តែងនេះគឺពួកគាត់មិនមែនជាតារាអាជីពឬបានចូ លសាលាហាត់រៀននោះទេពោលគឺធ្វើទៅតាមអ្វីដែ លពួកគាត់អាចធ្វើបានប៉ុណ្ណោះ៕

About The Author

ព័ត៌មានផ្សេងៗ