រដ្ឋបាលឃុំ​សំពងជ័យ បានចេញលិខិតបំភ្លឺចំពោះផេកហ្វេសបុក ឈ្មោះ STD News ដែលបានចុះផ្សាយ

0
Spread the love

រដ្ឋបាលឃុំ​សំពងជ័យ បានចេញលិខិតបំភ្លឺចំពោះផេកហ្វេសបុក ឈ្មោះ STD News ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០២៤ ដោយមានចំណងជើងថា លោកស្រី ញឹក ស្រីអូន មេឃុំសំពងជ័យ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ធ្វើខុសទម្រងរដ្ឋបាល និងរំលោភបំពានព្រះវិន័យសង្ឃ បង្កឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះអធិករណ៍ពេញវត្ត ព្រោះតែក្រដាសមួយសន្លឹករបស់ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចំបក់ និងភូមិត្រពាំងស្លា និងគណៈកម្មាការអាចារ្យ ចំណុះជើងវត្ត មិនទទួលស្គាល់លិខិតនុះឡើយ អាត្មាភាពបារម្ភសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

រដ្ឋបាលឃុំ​សំពងជ័យ បានចេញលិខិតបំភ្លឺចំពោះផេកហ្វេសបុក ឈ្មោះ STD News ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០២៤ ដោយមានចំណងជើងថា លោកស្រី ញឹក ស្រីអូន មេឃុំសំពងជ័យ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ធ្វើខុសទម្រងរដ្ឋបាល និងរំលោភបំពានព្រះវិន័យសង្ឃ បង្កឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះអធិករណ៍ពេញវត្ត ព្រោះតែក្រដាសមួយសន្លឹករបស់ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចំបក់ និងភូមិត្រពាំងស្លា និងគណៈកម្មាការអាចារ្យ ចំណុះជើងវត្ត មិនទទួលស្គាល់លិខិតនុះឡើយ អាត្មាភាពបារម្ភសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ព័ត៌មានផ្សេងៗ