ស្នេហាពិតមាន!ទោះយាយស្លាប់ក៏ លោកតានៅតែទូរស័ព្ទមកដូច្នេះចៅបង្កើតធ្វេីរូបក្រមួនដើម្បីសង្គ្រោះតា

Spread the love

វាជារឿងតូចមួយដែលអាចឱ្យយើងដឹងថាស្នេហាពិតជាមានមែន។ ចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ជីតាម្នាក់ដែលរស់នៅប្រទេសថៃ ដែលថ្វីត្បិតតែគូស្នេហ៍របស់ជីតាបានស្លាប់ទៅហើយក្តី រឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ម្នាក់ចែករំលែកកាលពីឆ្នាំ ២០០២_art_ នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលជីតារបស់គាត់កំពុងអង្គុយមើលយាយ។ លោក បាន បង្ហោះ ឃ្លីប ដោយ ភ្ជាប់ នឹង សារ ថា “ទោះ ខ្ញុំ ទៅ ណា ក៏ នៅ ក្នុង ចិត្ត ជីតា ជានិច្ច ជីតា តែង តែ ហៅ ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ យាយ ត្រូវ ធ្វើ រូប ក្រមួន ឱ្យជីតាមើល”។

ក្នុងឃ្លីបនោះ គេឃើញលោកតាកំពុងអង្គុយមើលរូបក្រមួនរបស់លោកយាយដោយក្តីអាឡោះអាល័យ។ ទាំងកាន់ដៃ ស្ទាបអង្អែល និងនិយាយទៅកាន់រូបក្រមួនរបស់លោកយាយ។ ដែល គេ ឃើញ ហើយ ថា មនុស្ស ជា ច្រើន មិន អាច ញញឹម បាន។បន្ទាប់ ពី វីដេអូ ឃ្លីប នេះ ត្រូវ បាន គេ ចែក រំលែក បាន ហៅ ថា ក្លាយ ជា ការ លើក ឡើង លើ បណ្ដាញ សង្គម។ ហើយវាបានក្លាយជាវីដេអូ Viral ដែលមានអ្នកចូលមើលជាង 1.3 លានដង ដែលក្នុងនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចេញយោបល់លើសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់លោកតា និងលោកយាយ ដែលហៅថាស្នេហាពិត។

About The Author

ព័ត៌មានផ្សេងៗ