ក្រុមក្រុមអ្នកគាំទ្របានចូលទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស Muang Nonthaburi អំពាវនាវឱ្យមានតម្លាភាព “និងមានយុត្តិធម៌”ចំពោះ Tangmo Nida

Spread the love

កាលពីថ្ងៃទី (១២ មីនា ២០២២) សមាជិកក្រុម LINE “បាននិយាយថាយើងស្រលាញ់ Tangmo” និងបានបង្ហោះហ្វេសប៊ុក “ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឱ្យ Tangmo Nida ” រួចបានប្រមូលផ្តុំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល Muang Nonthaburi និងបង្ហាញសកម្មភាពជានិមិត្តរូប ដើម្បីអំពាវនាវឱ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការប្រកបដោយតម្លាភាព និងភាពស្មោះត្រង់។ សមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមបានបង្ហើបថាគាត់មានមន្ទិលលើការងាររបស់ប៉ូលិសតាំងពីចាប់ផ្តើមករណីនេះ។ ដូចដែលបានបង្ហាញតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាជារូបភាពប៉ូលិសទះស្មាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងនេះ។ រួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ ផ្តោតលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ ដូច្នេះមានអារម្មណ៍ថាមានភាពមិនប្រក្រតី ហើយចង់អំពាវនាវដល់ស្ថាប័នផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមដោះស្រាយករណីនេះ។ ទាំងការបង្កក និងអនុញ្ញាតឱ្យលោកបណ្ឌិត Khunying Pornthip Rojanasunan ចូលរួម រួមទាំងនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេស ឬ DSI ដើម្បីទទួលយកករណីនេះជាករណីពិសេស ដោយសារតែគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ឪ្យ ” Tangmo ” គួរឱ្យអាណិតណាស់។ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រូវប្រព្រឹត្តដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងប្រទេសនេះ។

និងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលឃើញភាពខុសប្រក្រតីចេញមករកយុត្តិធម៌ជូន« Tangmo »ផងយ៉ាងណាមិញ ការទាមទាររបស់ក្រុមនេះគឺគ្រាន់តែដើរកាន់រូបតារាស្រីវ័យក្មេងម្នាក់មកដាក់មុខប៉ុណ្ណោះ។ ស្ថានីយ៍ប៉ូលីស Muang Nonthaburi មិនបានដាក់ស្នើឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗតាមមធ្យោបាយណាមួយ ខណៈមានតែប៉ូលិសស្លៀកពាក់ធម្មតាមកសង្កេតមើលអាកប្បកិរិយារបស់បាតុករមុនការរំលាយនៅម៉ោង១០.៣០នាទី។មានគេរាយការណ៍ថា សមាជិកទាំងក្នុង Facebook និងក្រុម LINE ទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យ Tangmo ឥឡូវនេះមានសមាជិកជាង 15,000 នាក់ ដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងមានការពិភាក្សា ការប្តឹងផ្តល់ និងភស្តុតាងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន។

About The Author

ព័ត៌មានផ្សេងៗ