«ម្ដាយ Tangmo nida បាននិយយពីមនុស្សដែលនៅលើទូកប្រាប់ប៉ូលិស ទម្លាយរឿង« Tangmo nida » អ្វីដែលកែវនិយាយគឺជាការកុហក

Spread the love

ម្តាយ Tangmo nida មានភស្តុតាងដែលថាវាជាការនិយាយពីមនុស្សនៅលើទូកបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដែលកូនស្រីមិនដឹង។ ដែលជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត រហូតបណ្តាលឱ្យស្លាប់«អ្នកស្រី ផាន់នីដា ស៊ីរ៉ាយុទ្ធយ៉ូធិន» ម្តាយរបស់ Tangmo nida បានទាក់ទងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេត ដើម្បីដាក់ឯកសារបន្ថែម ដែលជាការនិយាយពីបុរសនៅលើទូកដើម្បីបន្លឺដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ ដែលជាជនទី៤បានចង្អុលបង្ហាញជាភស្តុតាងសំខាន់ថាកូនស្រីត្រូវបានគេធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។ ទោះបីជាមានការអះអាងដែលថាគាត់បាននិយាយទៅកាន់ការិយាល័យកោសល្យវិច្ច័យនៅពេលគាត់ទៅមើលសាកសពរបស់ ” Tangmo ” អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មានគឺជាការកុហក។ រួមទាំងរឿងដែលថាកូនស្រីរបស់គាត់ទៅបត់ជើងតូចនៅខាងក្រោយទូក គឺវាមិនអាចទៅរួចទេ។

កូនស្រីរបស់គាត់មិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន។ ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត ភស្តុតាងដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះ វាជាការសន្ទនាអំពីបុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍។ ដោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជារឿងមួយខុសពីពាក្យមួយបាននិយាយថា “Tangmo” បានជិះទូកទៅហូបបាយ ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើ នេះហើយជាមូលហេតុធ្វើឱ្យ« Tangmo »មិនពេញចិត្តរហូតមានបញ្ហាមិនពេញចិត្តក្នុងទូករួចហើយក៏បានទៅអង្គុយនៅខាងក្រោយទូកម្នាក់អែង ។កែវ បាននិយាយថាគេមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយម្តាយទេ។ ទើបធ្វើឱ្យ tik មិនទាក់ទងទៅពេល Tangmo បាត់ខ្លួន។ អ្នកស្រី ផាន់ នីដា បានបញ្ជាក់ថានេះជាការកុហក។ ព្រោះមានទំនាក់ទំនងមកទទួលការងារ Tangmo ជាមួយគ្នា។ ហើយពេលខ្លះម៉ាក់ទៅស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធី។ ហើយ Tik ក៏មិនបាច់អះអាងថា Tangmo ស្លាប់ ហើយខ្លួនឯងសោកស្តាយការងារនិងបាត់បង់លុយ គ្មានអ្នកណាជួយគាត់។គេអាចទៅរកការងារធ្វើ និងរកប្រាក់ចំណូលថ្មី។ ប៉ុន្តែគាត់បានបាត់បង់កូនស្រីរបស់គាត់។

About The Author

ព័ត៌មានផ្សេងៗ